Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Samensteller en uitgever van deze website hebben getracht de daarin vermelde informatie zo betrouwbaar mogelijk te verstrekken. Niettemin aanvaarden zij geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden in en / of onvolledigheid van de aangeboden informatie, noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie. Tevens kunnen aan de op deze website getoonde afbeeldingen geen rechten worden ontleend. Het betreft hier slechts indrukken,welke kunnen afwijken van de werkelijke producten. Ook wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waar naar wordt verwezen of van websites waarin wordt verwezen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een andere website via een link op deze website, of anderszins, wordt uitgesloten.

Privacy statement

De gegevens die u op deze website invult, zullen slechts voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Intellectueel eigendomsrecht

Gonzo Audio behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, intellectuele eigendomsrechten en octrooien) met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gonzo Audio, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te verspreiden of openbaar te maken.